divendres, 30 de setembre del 2016


Isidor Boix: L’escola la casa del poble
 
“El nostre pare parlava bastant poc de records concrets de la seva activitat pedagògica. Crec que evitava introduir referències a una activitat que en la nostra postguerra pogués estimular els seus fills a una activitat política perillosa” (Isidor Boix i Lluch). “...d’ell varem  aprendre  el respecte a les opinions dels altres” (Quim Boix i Lluch)
 
Són  alguns dels comentaris que m’han fet arribar els fills de l’Isidor Boix Chaler, mestre  que al novembre del 1930 i amb vint-i-dos anys era destinat a València d’Àneu, poble que  batejà com  la “Suïssa espanyola”. Tot i la seva joventut no és novell, té experiència docent a la Barceloneta, barri d’origen mariner i caràcter obrer per la presència d’instal·lacions industrials tan emblemàtiques com “La Vulcano” o “La Maquinista Terrestre i Marítima”. Ha fet de mestre sis anys a les escoles  del “Casino Republicà”, societat cooperativa creada al 1883, amb estatge  al carrer Sant Miquel; els dos darrers cursos director d’aquell centre que publicava “Barceloneta”, revista elaborada amb aportacions d’alumnes i  mestres que escrivien: “Les nostres escoles han de ser un taller on professors i alumnes laborin amb la mateixa fe i entusiasme, sentint el plaer del treball (...) d’on surtin homes preparats per triomfar a la vida”. I on, com a valoració del curs 1926-27, es podia llegir : “Aquest curs ha estat per nosaltres una clara manifestació d’allò que pot  la voluntat, la constància (...) i l’entusiasme animat per un sa optimisme que  fa lliurar-nos amb tota l’ànima al nostre treball”.
 
 
Butlletí de l'escola del "Casino Republicano"
 
Boix arriba a València: “L’ideal de ser l’escola la casa del poble és molt factible”, escriu. Posa en marxa propostes d’escola activa en aquells anys de plenitud pedagògica i personal;  porta un any   a les Valls d’Àneu, quan arriba a Esterri per a fer de mestra qui serà la seva primera esposa, l’Elvira Cañellas i Mercè.
 
Amb els alumnes de València d'Àneu
 
 
Annex  al col·legi hi ha un terreny erm que serà el “camp de batalla” del seu projecte educatiu. A l’hora del pati la canalla neteja l’espai; els pares el llauren i parcel·len  per a què cada grup  tingui el seu tros on plantar llavors, hortalisses i fruiters de tota mena;  aixequen una tanca, primer de fusta, metàl·lica més tard, que envolta el camp. Les reunions  sovintegen, s’inicia un treball participatiu escola-famílies fins el punt que tot el poble s’interessa pel que es fa a estudi; els alumnes aprofiten les activitats agrícoles per formar-se en àlgebra, geometria, dibuix, naturals, lectura, escriptura,... 
 
L'escola de València als anys 30
 
L’inspector de la zona, Àngel Roset Abelló, informava sobre el mestre: “El senyor Boix és un mestre ben orientat en el camp pedagògic i la seva activitat es multiplica en diverses facetes cadascuna d’elles força interessants. Ha iniciat una mutualitat escolar, ha fundat un museu i ha renovat la biblioteca (...) s’ha produït una millora en l’educació dels seus alumnes”. Els  escolars l’estimaven; un d’ells, molts anys després, en ser preguntat  respecte el  mestre, diu : “...valia totes les pessetes del Món”´.
 
Espot, on neix el grup "Renovació"
Anys d’il·lusió col·lectiva; en aquells pobles dels Pallars hi ha educadors amb voluntat  d’ unir esforços per millorar l’ensenyament; es reuneixen periòdicament i, amb estreta col·laboració amb el grup de la plana “Batec”, constitueixen  “Renovació”, associació de mestres, que defineixen com “...idea lliure, forta, espontània (...) d’un grapat d’esperits joves i inquiets,...”. Activistes republicans, escrivien en la revista de pedagogia “Escola”: ”...conscients de la realitat, tractar de canviar el que és vell i corcat (...) sembrant des del senzill temple de l’educació, la llavor renovadora que ens ha confiat la República”.  A “Renovació” pren part activa la parella Isidor-Elvira; ell fou  orador de la trobada que es va fer a Espot  l’abril del 32.
 
A la biblioteca de l'Institut Rousseau (Ginebra)
Aquell mateix any,  la Junta per a l’Ampliació d’Estudis nascuda per  promocionar   la investigació i l’educació científica, presidida pel Nòbel Santiago Ramon i Cajal,  li atorga  l’ajut  per romandre l’estiu a l’Institut J.J. Rousseau de Ginebra, inscrit en un curs impartit pels professors Claparede, Ferriere i Bovet al voltant dels principis pedagògics i metodològics de l’Escola Moderna . Als anys següents demanarà, sense èxit,  una altra beca per anar a Brussel·les i conèixer la dinàmica de  l’escola “L’Hermitatge”; volia familiaritzar-se amb el mètode global de “centres d’interès” desenvolupat pel metge/pedagog Ovidi Decroly i que, d’alguna manera, ell havia practicat a la  unitària de València.
 
L’agost del 1934  la parella forma part de la Missió Pedagògica que s’organitza  a Vinaròs (Baix Maestrat), poble on havia nascut al desembre de l’any vuit. Qui s’havia d’imaginar  que quatre mesos després, la passa de grip d’aquell hivern s’emportaria l’esposa; fou el darrer dia de desembre; ella tenia trenta anys i amb estat del que hagués pogut ser el primer fill/a del mestre Boix.
 
Claustre de "Pere Vila"
L’any anterior, a la primavera del 1933, el Patronat Escolar de Barcelona havia proposat a la Direcció General de Primer Ensenyament que l’Elvira Cañellas ocupés  una plaça en una escola del Patronat i Boix fos destinat  al Grup “Pere Vila”,  obert dos anys abans sota la direcció de Fèlix Martí i Alpera. L’escola, situada davant l’Arc de Triomf, era  modèlica pels seus mètodes pedagògics, la introducció del català a les aules i la importància que es donava a la participació democràtica. Una  alumna, la Dolors Palet, escrivia: “...i fórem nosaltres els infants afortunats d’aquella època, els que vàrem rebre el benefici de totes aquelles persones que s’entregaven  en cos i ànima per fer que els homes i dones del demà tinguéssim uns bons fonaments”. En aquella escola renovadora Isidor coneixeria la mestra Joaquina  Lluch i Angelet , a criteri d’alguns alumnes de l’època,  la més guapa i presumida del “Pere Vila”;  amb qui es casaria al gener del 39.
 
Els primers mesos de la guerra continua al “Pere Vila”; a l’octubre i novembre del 37 mestre/bibliotecari a l’hospital “Terramar” de Sitges; torna al “Pere Vila” i al març del trenta-vuit el criden a files, destinat a les oficines de la Direcció General de Transports per Carretera fins que els franquistes entren a Barcelona,  finals de gener del 39.
 
Al febrer d’aquell any demana el reingrés al magisteri; a la declaració jurada que ha de signar i on li demanen opinió sobre el període republicà, el “Glorioso Movimiento Nacional” i l’actuació d’altres companys del centre, escriu: “Ens hem limitat a desenvolupar normalment les nostres activitats escolars sense enverinar-los amb doctrines revolucionàries ni treballs que desentonessin d’allò que sempre havia estat normal a la nostra escola”. Investigat per les seues activitats político-socials,  vinculació a la maçoneria i afiliació a la FETE, sindicat d’ensenyament de la UGT;  la Comissió Depuradora del Magisteri de Barcelona que dirigia Manuel Marin, director de l’Institut “Menéndez y Pelayo”, proposa “traslado fuera de la región catalana, con prohibición de solicitar cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”, sanció  confirmada a l’ Ordre de 27 de novembre de 1940;  Els càrrecs pels que l’acusen: “ideologia de izquierda con tendencia separatista”. Demana revisió de pena; la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración del Ministerio de “Educación Nacional, vistos múltiples informes favorables al mestre i, possiblement, la intercessió del sogre, alcalde franquista del Gornal (Tarragona) li permet continuar al centre,  rebatejat com “Pedro Vila”, amb inhabilitació per qualsevol càrrec directiu o de confiança.
 
Escola "Ramiro Ledesma" en Trinitat Nova (Nou Barris9. curs 63
Durant la postguerra fa de mestre en diversos centres de Barcelona; a Via Laietana -escola “Àngel Baixera”-,  a Nou Barris - escola “Ramiro Ledesma”, - actual Escola Superior de Conservació i Restauració de bens Culturals -, al carrer Aiguablava -, a Les Corts.  Al seixanta-nou es presenta a  oposicions per accedir al Cos de Directors, serà el primer de la promoció i l’anomenen director de l’escola  “Duran i Bas”. Dirigia aquell centre del barri de Les Corts quan, al juliol de 1972, moria d’una caiguda a la que ningú  va donar importància; sense que el fill gran, -“camarada Camps”- a la clandestinitat per les seves activitats polítiques i sindicals, pogués assistir al funeral.
 
Dos fills tingué el matrimoni Boix-Lluch, l’Isidor i el Quim; malgrat el silenci dels progenitors per tal que no fessin “política”, de ben joves tots dos es posaren a l’avantguarda de la lluita contra el Règim i sempre que foren maldades reberen l’ajut d’un pare comprensiu i una mare protectora. Passà la dictadura, arribà  la transició i encara avui, des de l’àmbit de les esquerres i el sindicalisme,  sempre han actuat en  defensa de les classes populars.
 
L’Isidor fill, en parlar del pare, recorda “els seus plantejaments de posar sempre per davant la llibertat, l'antidogmatisme, i a considerar el coneixement i la informació, com a base per pensar lliurement”.  És de justícia recuperar en la  memòria col·lectiva la figura d’aquell mestre renovador que, sempre “estimulava a llegir i a ser raonables”, explica el Quim; i  que malgrat els esculls imposats pel “nacionalcatolicisme” de l’època, mai abdicà dels seus orígens ni d’uns principis pedagògics copsats aquells primers anys de docència a la Barceloneta, a València d’Àneu i al “Pere Vila”.  
 

divendres, 23 de setembre del 2016


Cap a una nova Federació, la FeSP


Placa commemoratiu  FETE a Lleida (plaça Fanalets de Sant Jaume)
Al desembre de 1933, FETE, la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT,  es presentava a  Lleida.
 
 
Al 1939, aquells fetistes, “agitadors de consciències”  com els anomenà la Teresa Pàmies, foren expulsats del magisteri i, molts d’ells, reiniciaren la vida personal i professional a l’exili. (altres, com el Pau Xurriguera, no tingueren l'oportunitat, foren morts durant la guerra)
 
Si tenien la intenció del retorn, la dictadura fou molt llarga i la transició a la democràcia, si encara vivien,  els  agafà massa grans. Així fou com un grapat de joves ensenyants reorganitzaren el sindicat, que es presentà a Lleida a l’octubre del 1977. Amb paraules de Sergio López dirigent d’aquella FETE dels anys 70; Volíem pertanyer a un sindicat d’ensenyament federat a una central sindical per solidaritat amb la resta de treballadors i per raons d’eficàcia sindical”.

Presentació FETE a Lleida el 18 d'octubre del 1977
 
 
En aquests darrers 40 anys FETE, actualment amb 150 delegats i delegades, “competint” amb altres 9 sindicats del sector, s’ha consolidat com el més representatiu  a l’àmbit educatiu.
 


Avui, conseqüència de resolucións congressuals de la UGT, FETE s’integra en una nova extructura, la FeSP que, organitzant-se en sindicats de sectors aglutina les treballadores i treballadors dels serveis públics, amb independència de si són de titularitat publica o titularitat privada.

En el procés que ara s’inicia, la FeSP ha de trobar les maneres organitzatives i de funcionament per a què, tot superant les extintes FETE i FSP, esdevingui una veritable Federació de sindicats sectorials on cadascun dels sectors tinguin autonomia i dinàmiques adaptades al col.lectiu que integren; amb l’objectiu de potenciar la participació dels treballadors i treballadores en la millora de les seves condicions laborals i, en el cas específic de l’ensenyament, lluitar per la dignificació de la professió docent; per a què l’escola sigui  clau de futur, correctora de desigualtats i compti amb les eines per garantir una ensenyança gratuïta i de qualitat que eviti qualsevol tipus de discriminació, ja sigui social, racial, de gènere o de cultura. I així, l’educació esdevingui  eina de progrés i d’igualtat. 

dimecres, 14 de setembre del 2016


 Missions Pedagògiques en terres lleidatanes

“Què podia fer jo per aquelles escoles pobres, desateses, que l’Estat no cuidava i que el caciquisme municipal menyspreava?. En què podia jo ajudar aquells mestres, molts d’ells desanimats i enfonsats en la seva solitud?”. (Herminio Almendros, Inspector d’Ensenyament Primari a Lleida. 1929)

Una de les mesures preses per  la República que havia de donar resposta a educadors  com l’inspector Almendros, introductor de les tècniques Freinet i la Impremta a l’Escola, fou  la fundació del Patronat de Missions Pedagògiques.

Sorgia mitjançant un decret aprovat al maig de 1931 – no feia un mes des de la constitució del nou govern republicà – el projecte i somni del pedagog Manuel Bartolomé Cossío, deixeble directe de Francisco Giner de los Rios i de la Institución Libre de Enseñanza.

Un projecte de regeneració amb l’objectiu de portar la cultura,  l’educació i els valors republicans al món rural, en un país on més del 40% dels seus homes i dones  eren analfabets; a més d’introduir els principis de l’Escola Nova –experimentació, laïcitat, coeducació- entre aquells mestres que exercien en petites escoles rurals. 
Tradicionalment les Missions Pedagògiques s’han relacionat amb aquells pobles mísers de la Castella profunda, Extremadura o  comarques com Las Hurdes o Las Alpujarras; pocs imaginàvem que l’acció del Patronat també arribaria a la Catalunya rural en cinc ocasions, i les cinc en terres lleidatanes.Gausac (Vall d'Aran)
Del disset al vint-i-cinc de setembre de 1932, Herminio Almendros (inspector), José de Tapia (mestre a Montoliu, Segrià), Dolors Piera (mestra a Bell-lloc, Urgell), el dramaturg Alejandro Casona, Alexandre Tarragó (mestre d’Algerri, Noguera) i Florenti Matínez (inspector) realitzen una missió a la Vall d’Aran; dirigida per l’Alejandro Casona, destinat a finals dels anys vint com a inspector a l’Aran,  i en el nou règim republicà, vocal del Patronat  i responsable del “Teatre del Poble”, una de les activitats de les missions juntament amb els serveis de museu, biblioteques, cinema, música i cors. Durant aquells nou dies hi hagué activitats de música, danses, poesia i cinema a   Lés, Canejan, Bausén, Les Bordes, Vilamòs, Gausac i Vilac.


Montoliu de Lleida
Un any després, del deu al divuit de febrer de 1933,  s’organitza una nova missió, ara a la plana de Lleida i promoguda pel mestre José de Tapia. A Montoliu, Sudanell, Bell-lloc d’Urgell, Vilanova de la Barca, Termens, Menàrguens i Artesa de Lleida arriben activitats de cinema, biblioteca i música.

Del trenta de març a l’u d’abril del 1934 Josep Alcobé, Josep Bohek, Frederic Godàs, Petronil.la Llobet, Miquel Solé, Pepita Uriz i Hortènsia Vallejo cooperen en una nova missió, ara a Artesa de Segre i pobles de l’entorn: La Foradada, Alentorn, Vilanova de Meià i Santa Maria de Meià. El mateix any, aprofitant la jornada del Primer de Maig, s’organitza una altra sortida pedagògica, aquesta vegada  a Cervià de les Garrigues, hi  participen Baltasar Gaza, Frederic Godàs, Pepita Uriz i Hortènsia Vallejo.

La darrera de les missions pedagògiques en terres lleidatanes es realitzà del set al catorze de juliol del 34; diverses poblacions al voltant de la serra del Cadí com Tuixent, Josa, Gosol, La Vansa, Fornols i Adraen són visitades per Baltasar Gaza, Frederic Godàs, Josepa Rovira, Miquel Solé, Pepita Uriz i Hortènsia Vallejo (amb els anys, mare del Petre Roman que fou 1er. Ministre de Romania desprès de la caiguda de la dictadura del Caucescu,  al 1989).

Mestres lleidatans col·laboren també en missions fora de Catalunya, així trobem a José de Tàpia,  del vint-i-sis de setembre al sis d’octubre del 32 per  pobles de la Ribagorça (Bonansa, Montanuy, Betesa, Sopeira, Aren, ...) i a Isidoro Boix, mestre de València d’Àneu,  a Vinaròs (País Valencià), del sis al tretze d’agost del 34.

Fent memòria de la conversa que fa uns anys vam tenir amb la Josepa Reimundi, tot buscant les arrels del nostre Sindicat; ella ens digué: “Molts de la FETE anaven a les Missions Pedagògiques, a estendre pels pobles la nova pedagogia; la Pepita Uriz em demanà que hi anés i li vaig dir que encara no estava preparada”. La Josepa era  en aquell temps una estudiant de magisteri.

Repassant els noms dels diversos integrants de les missions pedagògiques abans assenyalades se’ns confirma allò que deia la Josepa; molts d’ells i elles participaren de forma activa en l’organització i posterior consolidació  - entre ells, Pepita Uriz com a Presidenta i Frederic Godàs com a Secretari d’Organització - de la FETE, la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT,  a les Terres de Lleida, ATELL.
 

 

dijous, 1 de setembre del 2016


L’1 de setembre de 1939 començava la Segona Guerra Mundial.

Maria Gracia Lacruz, la meva mare, hi era a Berck Plage, en una colònia de nens refugiats, a Pas de Calais.
 
Calais en runes
L’1 de maig del 40 començava la “Batalla de França” i disset dies després els alemanys ocupaven  Calais.
 
Aquella nena de 10 anys ja no hi era; els havien traslladat al camp d’Argelers.

Així rememora aquell període previ i carregat d’incerteses.