dijous, 29 d’agost del 2013


 Cal una major transparència en adjudicacions a interins i substituts

El dilluns 2 de setembre tots els centres educatius obriran les seves portes.

Personal docent, d’Administració i Serveis continuaran les tasques iniciades abans del període vacacional: Coordinacions, organització del nou curs,... desenvolupament de les proves extraordinàries pels alumnes de Secundària i Batxillerat que no van superar matèria al passat juny. En definitiva, posaran les basses per a què el començament dels curs escolar es faci amb la major normalitat possible.

El proper 12 de setembre iniciaran les classes l’alumnat d’Infantil i Primària; el 13 arribarà el de Batxillerat i  FP (Cicles Formatius de Grau Mitjà); serà 19 quan comencin les i els de Cicles Superiors de FP, d’Ensenyaments Específics (esports, activitats plàstiques i musicals),  també les Aules de Formació d’Adults.

Temps hi haurà per fer la valoració d’aquest inici de curs, tant pel que fa a la qualitat del servei, com a les condicions laborals des treballadors i treballadores del sector.

Pel que fa a plantilles, si es confirmen les paraules de la Consellera en el sentit que no hi haurà noves retallades de professorat, ens trobarem amb un total de 7.000 docents: 5.556 a l’àmbit de la Pública i 1.444 a la Concertada (hem de recordar que el curs passat  es va reduir la plantilla en gairebé un 5%  (es van perdre 243 docents a la Pública i 81 a la Concertada).

Divendres 30 d’agost hi haurà un nou procés de nomenaments de personal interí i de substitucions. (alguns interinatges ja es van cobrir a finals de juliol) i el proper 9 de setembre la segona tanda

Un cop més l’actual procés telemàtic de nomenaments no  facilita el seguiment de les adjudicacions, la qual cosa implica la indefensió del personal interí/substitut.

Hi ha altres sistemes telemàtics més transparents; vet aquí una proposta:

  1. Ensenyament faci públic, abans del procés d’adjudicacions, els llocs de treball pendents de cobrir, amb definició del tipus de jornada (complerta, mitja jornada, 1/3 de jornada,...) de cadascun d’ells i durada prevista del contracte.
  2. Amb tota la informació a l’abast, l’interí/substitut ordena els llocs vacants en funció dels seus interessos.
  3. El Departament fa l’adjudicació d’acord amb les peticions realitzades i l’ordre que  ocupi l’interí/substitut  dins la borsa de treball.

L’aplicació d’aquesta  proposta, que ara s’utilitza per als llocs de difícil cobertura i es generalitzaria  a totes les vacants, milloraria la transparència del procés  i facilitaria la possibilitat de reclamar.

 

 
Imatges com aquesta, nomenaments presencials, són passat. Ara el que cal és una major transparència