divendres, 10 de juliol del 2015


TRANSPARÈNCIA I GESTIÓ DEMOCRÀTICA A L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Deia la Consellera d’Ensenyament a la 2ª Escola d’Estiu de Directors de Centres Educatius organitzada per l’Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya (AXIA):  “imaginem el futur amb una direcció forta i amb creativitat”.
Creativitat; consubstancial amb la tasca  docent, que  té la característica singular d’haver de donar  respostes creatives a situacions noves que esdevenen en el dia a dia de les nostres  aules i  centres.

I això de ”direcció forta”. En quin sentit?

Quan analitzes les normes desenvolupades per l’administració a l’àmbit de les direccions veus que, amb l’excusa de donar eines per escollir el docent que millor s’adapti a la singularitat del lloc de treball, es confon “direcció forta” amb arbitrarietat, amiguisme i ocultació (afortunadament hi ha direccions que no s’avenen a entrar al joc)

Un exemple força explícit; la LEC i el Decret de Plantilles dóna al director o directora l’oportunitat de sol·licitar la singularització d’un lloc de treball, és a dir, definir-lo amb un perfil determinat i, en cas de rebre l’autorització, poder reclamar el docent adient per  a ocupar-lo.
Des de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT (FETE-UGT) de les terres de Lleida, amb l’objectiu que hi hagués una gestió democràtica i objectiva a l’hora de nomenar el professorat sota els principis fonamentals de la funció pública de mèrit, capacitat i publicitat, presentàrem una proposta per a què, un cop aprovada la singularitat del lloc de treball hi hagués una oferta pública per a què totes les persones amb el perfil demanat poguessin presentar  candidatura, accedir a l’entrevista que marca la norma  i tenir l’oportunitat de participar en el procés de selecció (val a dir que alguns centres, tant de primària com de secundària, en un afany de transparència, va publicitar a la seva web l’oferta de treball)
La callada fou la resposta del Departament a una proposta de transparència que hauria donat oportunitats de participació.

S’haurà d’esperar a què es facin públics (diuen que abans del 14 de juliol) els nomenaments provisionals del curs vinent per saber:
1.      Quins llocs  han estat autoritzats com a singulars.
2.      Quins han estat els docents seleccionats per a ocupar-los.
Deia la consellera:  “si volem  autonomia de centre, hi ha d’haver direcció”.

No seré jo qui discuteixi aquesta afirmació  però sí que completaria la frase dient que aquesta direcció ha de ser compatible amb una gestió democràtica dels centres, amb participació de tota la comunitat educativa i en especial, del professorat.