divendres, 13 de setembre del 2013


Discursos que no encaixen amb l’acció de govern

Quan els responsables del Departament  parlen d’inici normal del curs escolar, hem de dir que, en tot cas, és una normalitat  fruit de la tasca  i la professionalitat d’uns docents i uns equips directius, malgrat totes les dificultats burocràtiques i de gestió.
Pensen que acceptarem com a normal  que  hi hagi 962 alumnes més amb el mateix  nombre de professorat que el curs passat (4660 docents)?.

No hem d’oblidar que el curs passat van haver 1.500 alumnes nous i es van perdre 150 llocs de treball docent. En dos anys hi ha hagut un augment  de 2.462 alumnes i a l’hora una reducció neta de 150 docents (els que es van perdre el curs 2012-2013  i enguany no s’han recuperat).

Aquesta realitat fa que el nombre d’alumnes a aula sigui elevadíssim en molts centres ( no podem parlar de qualitat educativa quan en una aula trobem 28-30 alumnes de 3 anys o de 1er. de Primària (en ple procés d’aprenentatge de la lectoescriptura).

Sense oblidar que al professorat, en aquests dos darrers anys se li ha afegit més hores d’atenció directa a l’alumnat;  perdent aquell temps tan necessari de coordinacions i de preparació de classes.

El més greu és la pèrdua de molts recursos humans que possibiliten desdoblaments de grups, atenció individualitzada i a la diversitat,  aules d’acollida o unitats de suport.

Recursos que són  garantia de qualitat i necessaris per anar cap a una educació inclusiva.

Que els centres educatius perdin aquests suports es contradiu amb les paraules de la conselllera Rigau que  manifestava públicament com un dels principals reptes del seu Departament era assolir  “l'èxit escolar amb els alumnes amb més dificultats" .

Tot i que no ens ha d’estranyar ja ens tenen  acostumats a que els  discursos no encaixin amb la seva acció de govern.