diumenge, 1 de febrer del 2015


En el centenari d’en Víctor Torres

Quan buscàvem les arrels de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT  a les Terres de Lleida el Víctor Torres, dirigent històric d’ERC, col·laborà amb un article sota el títol “Records escolars” que forma  part del llibre “Revolució i Responsabilitat”.
 
A l’escrit recordava el seu pas pel “Liceu Escolar”, els  mestres i caire pedagògic del centre d’en Godàs, fonamentat sota els principis de l’escola activa de tolerància i experimentació, tot dient: En aquelles aules màgiques, més enllà de les disciplines reglades, varem aprendre a cantar, a estimar la natura, a endinsar-nos amb interès en els misteris de les ciències naturals (...) el llegat més preuat que ens ha deixat el Liceu Escolar ha esta el culte a la tolerància, el respecte mutu, a l’amistat; a tots aquells valors que dignifiquen la condició humana”.

Recordava l’extraordinària tasca del Marcel.lí Domingo com a ministre d’Instrucció Pública del govern de la República que es plantejà esborrar la desigualtat més injusta, la desigualtat davant la cultura i l’educació. Explicava que a l’exili fou secretari de Miquel Santaló, ministre d’Instrucció Pública del Govern republicà, presidit primer per Josep Giral i més tard, pel pedagog i dirigent de  FETE,  Rodolfo Llopis; com a Secretari del ministre Santaló, la seva funció era l’ajut als joves estudiants i professors exiliats a París.

Així ens parlava de les “Milícies de la Cultura”: “Una de les iniciatives més emotives i originals fou la creació de les Milícies de la Cultura, integrades per joves mestres que eren destinats als diversos fronts de combat amb la missió d’alfabetitzar i instruir, entre combat i combat, aquells soldats que més ho necessitàvem. Recordo amb extraordinària simpatia i afecte, l’estada de dos d’aquells milicians a la 151 Brigada Mixta de la qual jo era el comissari polític. En un dels meus àlbums de records ocupa un lloc preferent una fotografia amb aquells dos coratjosos milicians que alternaven els llibres amb els fusells”.

Coincidírem per darrera vegada al col·legi electoral que compartíem al barri de la Universitat, amb motiu de les eleccions municipals del 22 de maig del 2011; exercia per darrera vegada -moriria al mes següent-, el seu dret al vot, un dels drets pel que va lluitar tota la seva vida.
 
Salut