dimecres, 15 d’abril del 2015


Per què hem de potenciar la FP?
Perquè amb ¼ part de la població amb estudis de Formació Professional no donem resposta a les actuals  i futures necessitats del mercat de treball
 
A Catalunya tenim el 44% de la població amb estudis superiors (a Europa un 26%); un 33% amb estudis bàsics o sense estudis (un 26% a Europa) i un 23% amb qualificació professional mitjana (el 48% de la població europea té estudis de Formació Professional)
 
Hi ha diversos tipus de FP reglada: la inicial (seria la tradicional) i les modalitats, en les que centres i empreses comparteixen la formació dels alumnes; anomenades  “dual” i en “alternança”.
 
Aquestes modalitats que combinen formació i feina estan força consolidades en molts països: Alemanya (88’7%), Àustria (43’4%), França (26’3%) o Finlàndia (21’3%),... i són de gran ajut per a reduir la taxa d’atur juvenil (els alumnes tenen contracte de treball des del primer dia).
 
A Catalunya hi ha 107.404 alumnes de FP; el 96% en modalitat “tradicional”. Dels quals 3.718 alumnes (un 4% del total)  estudien amb modalitats “dual” (reconeixement acadèmic de l’activitat feta a l’empresa) o “alternança” (amb hores de formació pràctica a l’empresa).
 
A Lleida, dels 7.596 alumnes (curs 2012-13, darreres dades Ensenyament), 500 (6%) fan les noves modalitats. Participen 12 instituts i col·laboren 130 empreses i/o institucions.
 
Cal potenciar els nous models de Formació Professional i el repte actual és garantir que els projectes tinguin:
1.       Garanties de qualitat.
2.       Responguin a les necessitats de les empreses.
3.       Permetin la inserció laboral dels participants.