diumenge, 28 de setembre del 2014


 
Afectarà  el decret de plantilles al professorat “definitiu”?

 
Amb els nomenaments provisionals d'estiu per aquest curs 2014-15 s'ha confirmat el clientelisme que comporta aplicar el "Decret de Plantilles"

 

S’han definit i adjudicat amb objectivitat els llocs singulars?. No; tothom no ha tingut les mateixes oportunitats. I compte, no parlem d’una empresa privada, sinó de centres públics on, a més de l’objectivitat, són fonamentals els principis de capacitat, mèrit i publicitat.

Se’ns ha venut que han estat nomenaments provisionals; sí, però no tant  (la prova la tindrem al proper concurs de trasllats que es convocarà ben aviat). Quants d’aquests  llocs,  definits com a singulars, sortiran vacants?. Cap. D’acord amb l’article 12, aquests s’adjudicaran,  amb caràcter definitiu, mitjançant concursos específics , a excepció de les aules d’acollida, les USEE’s i altres d’atenció temporal a alumnes amb necessitats educatives especials.

Diuen que el Decret de plantilles és d’aplicació a provisionals,  interins i substituts però no als docents amb una destinació consolidada, que no va amb els “definitius”, i molts s’ho creuen.

Ben aviat veuran com l’aplicació del Decret afecta també al professorat amb destinació “definitiva”, que no ho oblidem, és una destinació aconseguida a través d’un concurs de mèrits, anomenat concurs  de trasllat.

Quin sentit té que l’article 21 del Decret, quan tracta sobre causes de “remoció” (canvi de destí) parli de “modificació del lloc de treball”?. D’acord amb l’article esmentat, quan es modifica un lloc de treball el docent que l’ocupa és “remogut” (desplaçat)

Hi ha qui continua pensant que a un “definitiu” no  li poden modificar el lloc de treball, aconseguit amb un concurs de trasllats, que no és possible desplaçar-lo.

No?. Doncs com hem d’entendre l’article 10.5  quan diu que “la direcció dels SSTT comunicarà els desplaçaments dels llocs de treball ocupats amb caràcter definitiu per supressió o modificació del lloc de treball”?

En definitiva, un definitiu, en aplicació del Decret de Plantilles, es pot veure desplaçat si el seu lloc el transformen en  singular.

I que passa amb aquest definitiu desplaçat?.

A l'article 14 es parla de la preferència a ocupar un lloc de treball ordinari vacant dels "funcionaris remoguts per supressió o modificació de llocs de treball que ocupaven amb caràcter definitiu" i l’article 23 és prou taxatiu en dir:  “La remoció o supressió del lloc de treball obtingut per concurs de mèrits -el concurs de trasllats ho és-  comporta l’adscripció a un altre lloc de treball vacant a la mateixa zona educativa amb caràcter definitiu...”

Ja és l’hora  de treure´s la bena dels ulls.
 
 


 

divendres, 19 de setembre del 2014


Tenim tan poca memòria...!
Al curs 2012-13 als centres educatius de les nostres comarques entraren 3.000 nous alumnes  i es va reduir la plantilla en 150 docents.
 
Al 2013-14 ja parlaren d’un canvi de tendència dient-nos que la plantilla havia crescut  (12 docents) per assumir els 912 alumnes nous d’aquell curs escolar.
Enguany,  anunci “a bombo i platerets” d’ un miler  de professors més,  dels quals,  37 han estat adjudicats a les terres de Lleida; per als 4.405 alumnes que han entrat  al sistema (si al curs passat havia 73.238 alumnes, a l’actual són 77. 643)
La realitat és força tossuda i si, malgrat les barreres del dia a dia (augment d’alumnes a l’aula,  menys hores de personal de suport  i reducció d’aules d’acollida, dificultats per un ensenyament més personalitzat i comprensiu, pèrdua de beques i ajuts,,... ), el sistema  no “fa aigües” és gràcies a uns professionals  conscienciats amb què els alumnes no han de pagar unes polítiques  que,  repercuteixen en tots i especialment en els més desfavorits, els que menys capacitat de resposta tenen.
 
Segur que amb aquestes polítiques reduiran el PIB en educació. Si al començament de la crisi estàvem per sobre del  5% ara ja l’han reduït al 4’3 i  anuncien el propòsit   de baixar-lo per sota del 4%.
 
No ho oblidem quan ens presentin diferents informes i ens diguin “no progressa adequadament”.
 
La culpa no l’haurem de buscar en la tasca d’uns  docents que cada vegada s’han d’esforçar més per no disminuir  la qualitat de l’ensenyament.  Caldrà cercar-la en les retallades que es continuen produint al nostre  sector que, com als de la sanitat i l’atenció a les persones,  són al  “punt de mira” per a carregar-se un estat del benestar que s’anava configurant i  ara desmantellen.